Polski Biznes

FUH Eko-Top sp. z o.o.

35-078 Rzeszów ul. Hetmańska 120

tel.: 017 7735560,

fax: 7735561


rok założenia firmy: 1987

PLEN

Instalacja do termicznej utylizacji odpadów przemysłowych została uruchomiona w 2000 roku. Zastosowana technologia została przeanalizowana i oceniona przez specjalistów i ekspertów z Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej.Istotnym elementem instalacji jest trzystopniowy system oczyszczania spalin:
I stopień - filtr tkaninowo-workowy - eliminacja cząstek stałych, oczyszczanie gazów spalinowych
II stopień - mokre oczyszczanie spalin przy użyciu roztworu ługu sodowego - eliminacja zanieczyszczeń w postaci chlorowodoru, fluorowodoru i dwutlenku siarki
III stopień - filtr z węgla aktywnego - eliminacja metali ciężkich, dioksyn oraz dalsze obniżenie stężenia dwutlenku siarki
Instalacja osiąga wydajność utylizacji do 287,5 kg odpadów na 1 h, a jej parametry emisji gwarantują dotrzymanie norm określonych w Dyrektywnie Unii Europejskiej nr 94/67/EC z grudnia 1994 roku. Instalacja wyposażona jest w ciągły monitoring w zakresie pomiaru: tlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenu, pyłu oraz ilości spalin.

Naszym klientom gwarantujemy transport odpadów specjalistycznymi samochodami. Zarówno kierowcy jak i pojazdy posiadają wszelkie wymagane prawem zezwolenia dotyczące przewozu materiałów niebezpiecznych. Również osoby uczestniczące w czasie transportu odpadów posiadają stosowne przeszkolenie.W zależności od rodzaju oraz ilości odpadów, które chcecie nam Państwo przekazać proponujemy transport:
o ładowności do 3,5 T
o ładowności do 12 T
o ładowności powyżej 12 T
hakowcem w kontenerach
autocysterna o poj. do 6000 dm3
chłodnie - na odpady medyczne