Polski Biznes

FUH Eko-Top sp. z o.o.

35-078 Rzeszów ul. Hetmańska 120

tel.: 017 7735560,

fax: 7735561


rok założenia firmy: 1987

PLEN
FUH Eko-Top sp. z o.o.

Spółka powstała w 1995 roku i prowadzi działalność związaną z gospodarką odpadami przemysłowymi i medycznymi. Współzałożycielami firmy byli: WSK "PZL-Rzeszów" S.A., "ZELMER Rzeszów" S.A. oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. W 1999 r. do grona Wspólnków przystąpił "INSTAL Rzeszów" S.A..

Obecnie współwłaścicielami spółki są:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
WSK "PZL-Rzeszów" S.A.
Firma prowadzi działalność w oparciu o uzyskane decyzje właściwych organów administracji państwowej.

Zgodnie z ustawą z 27.04.2001 r. (Dz.U. nr 62, poz. 627 wraz z późniejszymi zmianami) o odpadach firma posiada Decyzję Wojewody Podkarpackiego zezwalającą na wytwarzanie odpadów tj. zbieranie, transport, wykorzystywanie i unieszkodliwianie odpadów.

W roku 2000 Spółka uruchomiła własną Instalację do termicznej utylizacji odpadów, której parametry emisyjne są zgodne z normami Unii Europejskiej, co daje gwarancję, że utylizacja odpadów jest prowadzona w sposób profesjonalny, maksymalnie zabezpieczający środowisko naturalne.